• pen_baner_01

Siopau cadwyn

cadwyn

Nod Hwylio Heddiw yw cynnig gwasanaeth un stop i gwsmeriaid o argraffu swyddfa, nwyddau traul ar gyfer pacio, logisteg, archfarchnadoedd, gyda'n prif gynnyrch yn cynnwys labeli, postwyr swigen, bagiau postio, bagiau selio, bagiau zipper, tapiau gludiog, ffilm ymestyn, ac ati.

Mae argraffu thermol yn dechnoleg hynod gystadleuol mewn marchnad sydd â photensial twf cryf - ac mae'r galw yn cynyddu am bapur o ansawdd uchel sy'n perfformio i ystod o fanylebau.

Gyda'n portffolio o dechnolegau pigment sffêr gwag ac ehangder gwybodaeth fformiwleiddio,

gallwch ddatblygu papur thermol ar gyfer derbynebau pwynt gwerthu, labeli, tocynnau a thagiau, a chymwysiadau thermol a haen uchaf eraill